Thông tin tài khoản

- Họ và tên: CHU NGỌC YẾN

- DĐ: 0915688855

- Địa chỉ:  34, Dân Chủ, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh

- Email: chungocyen1984@gmail.com; chungocyen@miushop.com.vn

- TK Vietcombank: 0551000017186

- TK AgriBank: 80205109007